NASZA MISJA

Naszym celem jest poprawa jakości życia poprzez niwelowanie niedoborów w naturalnych mechanizmach fizjologicznych organizmu. Dzięki temu wspomagamy zdrowie, dobre samopoczucie i komfort w sposób zgodny z naturą.

Taradon Personal Care, spółka zależna belgijskiej firmy biochemicznej Taradon Laboratory, opracowuje i wprowadza na rynek unikalne produkty medyczne, które wykorzystują wiedzę naukową i techniczną laboratorium Taradon.

Taradon Laboratory specjalizuje się w badaniu i stosowaniu zdrowotnych właściwości naturalnych cząsteczek mleka i roślin, które są odpowiednikami cząsteczek występujących w ludzkich płynach ustrojowych.

Produkty do pielęgnacji jamy ustnej AnOxident balance wspierają stabilność mikrobiologiczną jamy ustnej, pomagają w leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów i dziąseł, które są powodowane przez nadmierny poziom glukozy w ślinie lub obniżone wydzielanie śliny przez organizm.