Prawa autorskie, zastrzeżone znaki towarowe i patenty

/Prawa autorskie, zastrzeżone znaki towarowe i patenty
Prawa autorskie, zastrzeżone znaki towarowe i patenty2018-11-20T18:01:22+00:00

AnOxident balance® to zastrzeżony znak towarowy firmy Taradon Laboratory.

Produkty AnOxident balance® zostały zarejestrowane i dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne klasy 1 przez Ministerstwo Zdrowa Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Receptury produktów AnOxident balance® są chronione szeregiem patentów, w tym w szczególności przez:

  • Patent nr WO 2008/003688 – US 8,263,138 (Jean-Paul Perraudin: Antimicrobial composition and uses thereof)
  • Patent nr WO 2010/112988 (Jean-Paul Perraudin: Method for production of lactoferrin)